arabicvideocontest@gmail.com

MESIN THAHAR

Video ini mengisahkan para pelawat dari sebuah sekolah yang berkunjung ke pameran masjid Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Naim Lilbanat. Sekolah ini telah memenangi Anugerah Surau Imarah Sekolah-sekolah (ASISS) kategori musolla bagi tahun 2019. Para pelawat berasa cukup teruja melihat teknologi dan inovasi yang terdapat di sekolah tersebut yang dapat membantu memudahkan proses pembelajaran dan pemahaman para pelajar. Contohnya, Mesin Thahar yang menjadi fokus dalam video ini dapat menghasilkan debu tayamum agar murid murid dapat mempraktikkan tajuk yang dipelajari dalam Pelajaran Agama Islam itu dalam kehidupan mereka sekaligus mengukuhkan kefahaman mereka tentang perkara yang dipelajari. Kesimpulannya, terbukti lah teknologi dan inovasi mampu mewujudkan Pembelajaran Inovatif, Kreatif dan Menyeronokkan.