arabicvideocontest@gmail.com

Pilih Kategori

Peserta perlu memilih kategori seperti dibawah

Masukkan Maklumat

Peserta mestilah mendaftarkan diri dalam pertandingan ini menggunakan nama institusi masing - masing

Tarikh Penting

Tarikh Pendaftaran
1 Ogos sehingga 13 November 2020
Tarikh Penghantaran Video
1 Oktober sehingga 15 November 2020

PILIH KATEGORI PENDAFTARAN