Tentang Kami

Pusat  Pendidikan  ICESCO  di  Malaysia  merupakan  salah  satu  pusat  pendidikan  yang bernaung  di  bawah  Islamic World Educational Scientific and Cultural Organization  (ICESCO)  berpusat  di Rabat,  Morocco.  Penubuhan  Pusat  Pendidikan  ICESCO  di  Malaysia  telah  mendapat  sokongan penuh  Kerajaan  Malaysia  menerusi  Kementerian  Pengajian  Tinggi  Malaysia  dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Justeru, berdasarkan kerjasama baik yang dijalinkan dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia,  Penganjuran Pertandingan Video Pendek Bahasa Arab peringkat Kebangsaan bagi tahun 2020 bersempena dengan Tahun bahasa Arab KPM 2020 dan Tahun bahasa Arab KPM 2020 merupakan langkah pro aktif yang diambil sebagai inisiatif dalam melahirkan pelajar yang berketerampilan dan memliki kemahiran berbahasa yang baik.

Hubungi Kami